יום שבת, 16 באוקטובר 2010

אוטונומיה


רציתי שהרחוב שאנחנו
עוברים בו עכשיו יהיה
הבית שלנו לכמה רגעים,
שנניח קופסה על מדרכה
מרוצפת, שניכנס אליה
כמו המשחק הגדול שאין
להשיג בחנויות. נחורר
את הקירות לאוויר,
נתפורר ונהפוך לחדשים
יותר מכפי שקיווינו.