יום חמישי, 21 באוגוסט 2014

זה לא חבל לידה או חבל מיתה, זה חבל האמצע
שקושר אותך בלולאה עייפה למראה בכל ערב
כדי שתשאל שוב ושוב זה מה שאני רוצה להיות
זה מה שאני רוצה להיות. מגרה אותך להתחבט
בקירות ולהשמיע רעשים עמומים של הבטחות
שיופרו עוד באותו היום. וזה לא שרע או שקשה
מעבר לרגיל, אבל ביום כזה החבל לוחץ קצת
על הבטן. בימים אחרים העמדת פנים שזה חיבוק.