יום שלישי, 26 בפברואר 2013


משהו קורה בסדק הזה.
אבל אתה לא יודע מה
ואיך מחזיקים אותו ביד
ולאן הוא מתקדם.
משהו קורה בסדק הזה.
ואין לך מושג כיצד
מפיקים ממנו תועלת
או אפילו מחשבה.
משהו קורה בסדק הזה.
הוא נפער בסבלנות,
הכל יכול לצאת משם:
מנחשים ארסיים ועד
האיש שבקיר. משהו
קורה בסדק שבין
המוח לדף, שבין
הלוח לגיר, שבין
הרחוב למחשבה.
משהו קורה בסדק הזה.
פעם קראנו לזה התחלה.