יום חמישי, 30 בינואר 2014

כל הימים שבהם נשארתי
בבגדי השינה, כל הרגעים
שבהן עצמתי עין מדאגה,
כל השנים שאיבדתי ברצוני
לתפוס אותן בכנפיים.